Blog Details

30
Dec
2015
Posted By: 0 Comment(s)

Focare de semineu

FOCARUL DE SEMINEU

Focarul de șemineu trebuie să fie montat de către un instalator calificat în conformitate cu normele și reglementările în vigoare în țară și prevederile manualului.

Declar că am citit manualul de utilizare și condițiile de garanție. În cazul nerespectării prevederilor conținute aici producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru garanție.

 

ATENȚIE! Pentru a preveni incendiile, echipamentul trebuie să fie montat în conformitate cu standardele și reglementările tehnice după cum se indică în instrucțiuni.

Doar personalul de specialitate sau calificat are dreptul de a monta echipamentul.  Acest echipament este în conformitate cu standardul EN 13240 și are certificat CE.

Este imperios necesară respectarea reglementărilor la locul de montare al aparatului. În primul rând va trebui să vă asigurați că, coșul de fum este adecvat.

 

  • Informații generale pentru focarele de semineu

Echipamentul trebuie să fie montat în conformitate cu reglementările legislației în vigoare privitoare la realizarea construcțiilor, la o distanță de siguranță față de orice produs inflamabil. Ar putea fi necesară protejarea pereților sau materialelor care se află în jurul șemineului. Echipamentul trebuie să fie amplasat pe o fundație solidă, neinflamabilă. Este necesar ca, coșul de fum să fie etanș, iar pereții lui să fie netezi, negrul de fum și murdăria trebuind să fie îndepărtate de la locurile de racord.  Conexiunea între coșul de fum și șemineu trebuie să fie etanșă și să fie realizată din materiale neinflamabile și protejată împotriva oxidării (emailată sau țeavă de coș de fum din otel). În cazul în care coșul de fum are un tiraj redus ar putea fi recomandabil să instalați un nou coș. Pe de altă parte, tirajul produs de coșul de fum nu trebuie să fie prea puternic. Dacă este prea puternic este necesară montarea în coșul de fum a unui stabilizator de tiraj. Elementele terminale speciale de coș de fum oferă o soluție alternativă de control a tirajului. Sarcina de a verifica coșul de fum trebuie să fie încredințată unui hornar și orice modificare poate fi făcută doar de către o societate autorizată, astfel încât să fie îndeplinite cerințele standardelor pn-89/b-10425.

 

Aprinderea focului pentru prima dată  AVERTISMENT!

Când focul este aprins pentru primele câteva ori, echipamentul trebuie să funcționeze cu o alimentare redusă de aer în scopul de a permite componentelor sale de a se dilata în mod normal. Manetele și mânere sunt calde în timpul funcționării șemineului. Fumul înțepător și mirosul usturător care iasă din încălzitorul camerei atunci când focul este aprins pentru primele câteva ori nu trebuie să vă producă teamă, deoarece acest lucru se datorează arderii vopselei (polimerizării vopselei) pe diferite componente ale echipamentului.

  1. Observații generale

 

a) Înainte de a monta focarul de șemineu va trebui verificat coșul de fum în ceea ce privește parametri și condițiile tehnice.

b) Focarul de șemineu trebuie să fie montat și pus în funcțiune de către o societate care deține calificarea și experiența corespunzătoare.

c) Focarul de șemineu trebuie să fie amplasat cât mai aproape posibil de coșul de fum. Importantă pentru buna funcționare a focarului este cantitatea necesară de aer și un sistem de ventilație eficient în camera unde va fi montat.

d) Atunci când este transportat, focarul de șemineu nu poate fi ținut de elementele registrului de coș, deoarece aceasta ar putea deteriora mecanismul acestuia.

e) Înainte de a începe să utilizați focarul vor trebui îndepărtate etichetele de pe geam.

f) Parametrii tehnici ai focarului se aplică combustibilului definit în aceste instrucțiuni.

g) Termenele de inspecție a coșurilor de fum trebuie să fie strict respectate (de cel puțin două ori pe an).

h) Legea actuală prevede că un șemineu nu poate fi singura sursă de căldură, ci doar o completare la sistemul de încălzire existent. Acest lucru se datorează faptului că o clădire trebuie încălzită, chiar dacă cei care locuiesc în ea nu sunt la domiciliu pentru o perioadă lungă de timp.

Focarul de șemineu trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile din standardele relevante, cerințele legii construcției și standardele privitoare la foc. Reglementările detaliate cu privire la siguranța unei structuri, siguranță la foc și utilizarea în condiții de siguranță sunt conținute în legea privind dreptul de construcții din 7 iulie 1994 (Monitorul Oficial, nr. 156, punctul 1118 din 2006, cu modificările ulterioare), dispoziția ministrului pentru infrastructura din 12 aprilie 2002 privind condițiile tehnice care trebuie îndeplinite de clădiri și amplasările acestora (Monitorul Oficial Nr. 75, punctul 690 din 2002 și Monitorul Oficial nr. 75 punctul 690 din 2002 și Monitorul Oficial nr. 109, punctul 1156 din 2004),  PN-EN 13229:2002 „Șeminee și focare pentru combustibili solizi.   Cerințe și metode de încercare “ și standardul PN-EN 13240: 2002 „Încălzitoare de cameră cu combustibil solid. Cerințe și metode de încercare“.

  1. Scopul

Focarele de șemineu de la firma noastra,sunt clasificate ca instalații de încălzire cu ardere continuă cu alimentarea manuală cu combustibil și ușă închisă a focarului. Ele sunt concepute pentru a fi încapsulate sau zidite într-o nișă și pentru a arde lemn de foioase (se admit și brichetele de lignit). Ca o sursă suplimentară de căldură ele pot fi utilizate în camerele unde sunt montate. Căptușeala focarului trebuie să fie realizată în așa fel încât să facă posibilă instalarea și scoaterea focarului fără a afecta această căptușeală. În plus, acesta trebuie de asemenea să asigure un acces permanent la maneta șuberului de gaze arse sau clapeta de tiraj, precum și accesul aerului pentru combustie și ventilație, prin grătarele de aerisire (pe ambele părți ale focarului, în partea de jos a incintei) și un grătar de evacuare mai mare în partea superioară a căptușelii.

  1. Descrierea echipamentului

Toate componentele din ceramică și fontă ale focarului de șemineu sunt disponibile de la producător.

Atenție: Unele focare de șemineu sunt echipate standard cu un deflector din vermiculit sau beton.

Atenție: Dacă există o întărire cu nervuri a grătarului acesta trebuie poziționată în sus.

  1. Montarea focarului de șemineu

Focarul de șemineu trebuie să fie montat de către o persoană autorizată pentru efectuarea unor astfel de instalații. Doar dacă această condiție a fost îndeplinită, focarul de șemineu poate fi folosit în condiții de siguranță. Când montarea a fost finalizată, este necesar ca instalatorul să confirme corectitudinea acesteia prin semnarea și ștampilarea certificatului de garanție. În cazul în care nu se respectă această cerință, cumpărătorul pierde dreptul de a emite pretenții la orice compensație de daune decurgând din garanția de la producător pentru focarul de șemineu.

 

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.